Procesy eoliczne

Procesy eoliczne Procesy eoliczne to tworzenie specyficznych form terenu w wyniku działania wiatru. Działalność ta ma skutki zarówno budujące jak i niszczące. Wywiewanie cząstek mineralnych nazywa się deflacją. Drobne i luźne skały, jak na przykład piasek są łatwo wywiewane i w wyniku tego tworzą się niecki deflacyjne. W Ameryce zjawisko to zajmujące większe obszary nazywa się mianem bolson. W miejscu gdzie dochodzi do deflacji materiał podlega segregacji. Wywiewany jest ten najdrobniejszy, grubszy zostaje. Czasami pozostają grube skały, które nazywa się brukiem deflacyjnym. Korazja to kolejny proces działania wiatru, który polega na ścieraniu i szlifowaniu skał podłoża przez okruchy skalne niesione wiatrem. Najintensywniejsze ścieranie można zaobserwować przy powierzchni ziemi, ze względu na fakt iż piasek najliczniej przemieszczany jest właśnie przy powierzchni ziemi. W wyniku tego powstają charakterystyczne ostańce zwane grzybami skalnymi. W wyniku akumulacji eolicznej powstają na powierzchni ziemi różnego typu wydmy. Wyróżnia się barchany, wydmy paraboliczne, poprzeczne, podłużne i gwiaździste. Różnią się one głównie kształtem.