Wpisy z kategorii 'Budowa ziemi'

Procesy denudacyjne

Procesy denudacyjne Denudacja jest to zespół procesów prowadzących do wyrównania i obniżania powierzchni Ziemi. Obejmuje ona zarówno ruchy masowe, wietrzenie jak i erozję. Ruchy masowe to ruchy i osuwiska odłamków skał ze szczytów wywołane działaniem siły grawitacji. Ruchy te mogą przybierać różne formy takie jak: odpadanie, obrywanie, osuwanie, spływanie, czy spełzywanie. Każde z tych rodzajów daje w efekcie inny rodzaj przekształcenia rzeźby terenu. Odpadanie polega na osuwaniu się odłamków na stromych stokach. Ma ono często gwałtowny przebieg, przybierając postać lawin. Jej efektem są charakterystyczne stożki piargowe. Osuwanie to gwałtownie przebiegający proces, w którym pokrywa stoku, skalna lub glebowa ześlizguje się. Czynnikiem wywołującym tego typu zjawisko często jest woda, która nawilża materiał skalny ułatwiając mu ruch osuwiskowy. Osuwisko opuszcza miejsce w którym początkowo zalegało (niszę osuwiskową), następnie spadając tworzy rynnę osuwiskową, która jest zakończona językiem osuwiskowym. Spływanie jest podobnym do poprzednich procesem, który odbywa się przez obecność wody w nasączonych skałach. Spełzywanie to powolny do tego stopnia, że aż niewidoczny, ruch materiału skalnego, natomiast spłukiwanie związane jest z dynamicznym ruchem wody (gwałtowne deszcze).

Rzeźba krasowa

Rzeźba krasowa Rzeźbę krasową tworzą skały wapienne, które stosunkowo łatwo ulegają wietrzeniu. Dlatego też tworzą one ciekawą formę krasową zarówno na powierzchni Ziemi jak i w jej wnętrzu. W wyniku działania wód powierzchniowych powstają charakterystyczne dla krasu formy. Żłobki krasowe tworzą się na skałach powierzchniowych. Są to bruzdy wycięte przez spływającą w linii prostej wodę. Żłobki krasowe poprzedzielane są żebrami krasowymi. Tam skąd woda nie może odpłynąć tworzą się niewielkie zagłębienia, które zostały nazwane ospą krasową. Do większych form należą lejki krasowe, które występują w postaci zagłębień okrągłe bądź owalne, których średnica wynosi od kilku do nawet kilkuset metrów. Urwały to połączenie kilku lejków. Na powierzchni Ziemi można rozróżnić również mogoty, skały sterczące w formie ostańców i obłych wzniesień. Wody, znajdujące się pod powierzchnią Ziemi, formują tam podziemny świat zbudowany z przeróżnych form krasowych. Powstają wówczas jaskinie z których najbardziej charakterystyczne elementy to stalaktyty (narastające na stropach jaskiń), stalagmity (narastające na ziemi) oraz stalagnaty (połączone obydwa elementy). W wyniku działania procesów fluwialnych (czyli działania rzek na tereny przez które płyną) tworzą się specyficzne formy terenowe. Procesy te zmieniają rzeźbę w sposób trójstopniowy. Najpierw odbywa się niszczenie, później transport, a na końcu akumulacja. W zależności od biegu rzeki jedno z nich zawsze dominuje. W biegu górnym energia wód jest największa. W efekcie tego to właśnie tutaj największą działalnością jest erozja. Erozja denna to wcinanie się rzeki w podłoże skalne, które prowadzi do powstania dolin V-kształtnych. Częstym zjawiskiem w biegu górnym jest również erozja wsteczna polegająca na wymywaniu i niszczeniu progów skalnych w wyniku czego, rzeka „cofa się”. W biegu środkowym zaczyna dominować erozja boczna. Jest to odbijanie się nurtu rzeki od jednego brzegu do drugiego wymywając je w ten sposób i tworząc zakola, czyli meandry. W dolnym biegu rzeki procesy erozyjne stają się coraz słabsze, zaczyna natomiast dominować akumulacja. Bieg rzeki zwalnia, a przy ujściach tworzą się delty, w których skumulowany jest transportowany przez cały czas materiał.

Procesy eoliczne

Procesy eoliczne Procesy eoliczne to tworzenie specyficznych form terenu w wyniku działania wiatru. Działalność ta ma skutki zarówno budujące jak i niszczące. Wywiewanie cząstek mineralnych nazywa się deflacją. Drobne i luźne skały, jak na przykład piasek są łatwo wywiewane i w wyniku tego tworzą się niecki deflacyjne. W Ameryce zjawisko to zajmujące większe obszary nazywa się mianem bolson. W miejscu gdzie dochodzi do deflacji materiał podlega segregacji. Wywiewany jest ten najdrobniejszy, grubszy zostaje. Czasami pozostają grube skały, które nazywa się brukiem deflacyjnym. Korazja to kolejny proces działania wiatru, który polega na ścieraniu i szlifowaniu skał podłoża przez okruchy skalne niesione wiatrem. Najintensywniejsze ścieranie można zaobserwować przy powierzchni ziemi, ze względu na fakt iż piasek najliczniej przemieszczany jest właśnie przy powierzchni ziemi. W wyniku tego powstają charakterystyczne ostańce zwane grzybami skalnymi. W wyniku akumulacji eolicznej powstają na powierzchni ziemi różnego typu wydmy. Wyróżnia się barchany, wydmy paraboliczne, poprzeczne, podłużne i gwiaździste. Różnią się one głównie kształtem.

Prąd

Prąd Jeżeli chodzi o zagadnienie związane z ogrzewaniem domu przy obecności energii elektrycznej należy wspomnieć, że możliwe są dwa tryby. Wiąże się to ściśle z bardzo prostymi uzależnieniami. Z uwagi na stosunkowo wysoką cenę energii elektrycznej możliwe jest albo dogrzewania w tym trybie lub grzanie ciągłe, ale poprzez dostarczanie przez elektrownię tak zwanego taryfikatora. W momencie dogrzewania sprawa jest prosta, ponieważ do zwykłego gniazdka zasilającego podłączamy dany grzejnik czy kaloryfer i właściwie to jest koniec ogólnego przygotowania procesu grzewczego. Jednak w drugiej sytuacji musimy zadbać o odpowiednie doprowadzenie przewodów, które będą bezpośrednio przyporządkowane taryfikacji. Oczywiście w tym momencie będziemy mieli do czynienia z pewnymi ograniczeniami co do czasu, w którym będziemy mogli dokonywać grzania, ponieważ zazwyczaj są to godziny ogólnego najmniejszego poboru mocy. Jednakże dzięki takiemu podłączeniu mamy możliwość efektywnego ogrzania pomieszczeń, przy równoczesnym pomniejszeniu ogólnego rozrachunku za energię elektryczną.