Wpisy z Listopad, 2012

Wydobycie węgla

Wydobycie węgla Przodki kopalniane to bardzo specyficzne twory, których głównym zadaniem jest bicie chodników. Jednakże trzeba przyznać, że w zależności od materiału skalnego, w którym dany chodnik jest bity, możliwe są różne opcje pracy. Jeżeli mamy do czynienia z przodkami bitymi w litej skale, czyli w tak zwanym kamieniu, nie jest to zbyt atrakcyjna forma, w rozumieniu globalnym kopalni jak i pod względem postępu prac i pracy, jaką muszą włożyć w tym momencie górnicy. Jednak przy tak zwanym rozjeździe chodnikowym pod ściany, okazuje się, że przodki górnicze drążące przekopy lub chodniki w waflu węglowym, mogą być dość efektywnym źródłem wydobycia. Oczywiście nie jest to efektywność na miarę ścian wydobywczych, lecz należy zaznaczyć, że nie takowe przeznaczenie jest ich główną specyfiką pracy. Innym aspektem jest potrzeba zbrojenia każdego metra lub dystansu siedemdziesięciu pięciu centymetrów, co jest ściśle podyktowane rodzajem górotworu, lub ogólnie głębokością i tendencjami w danym rejonie, co sprawia, że kopalniane jednostki ścianowe raz zbrojone w maszyny itd., są bez konkurencyjne w tym zakresie. Jeżeli chodzi o drogę, jaką musi przetrwać węgiel, od momentu pierwszego wydobycia, aż do sprzedaży, to jest to droga dość długa i zawiła. Od ściany wydobywczej musi on przebyć kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. Najbardziej efektywnym rodzajem samego wydobycia węgla jako procesu, są ściany wydobywcze. Są znane przypadki przodków górniczych, gdzie ilość, jeżeli chodzi o kubiki czy tonaż węgla wydobywanego w czasie drążenia, był w stanie dorównać ilości odpowiadającej eksploatacji średniej wielkości ścianie. Właśnie ściany wydobywcze są głównym rdzeniem i podstawą wydobycia węgla. Stosowanie odpowiedniej jakości i wydajności dla danego zastosowania geologicznego kombajnów, gwarantuje wysokie wydobycie oraz pracę bez niepotrzebnych wstrzymań czy problemów. Należy wspomnieć, że właśnie ściany wydobywcze, to termin, który definiuje właściwe wydobycie węgla. Wysokiej jakości maszyny i urządzenia stosowane w tego typu rejonach dodatkowo wzmacniają ten fakt. Należy wspomnieć, że i sama odstawa urobku jest wyższej jakości niż na przykład w kopalnianych przodkach, co także usprawnia pracę, a zatem i ilość wydobycia kopalnianych ścian wydobywczych. Chodniki ścianowe, to tak naprawdę efekt pracy przodków, które przygotowały podstawy do wydobycia.